logo

Program 2018

 
Konferencija Quality as Concept

 

9:00 - 9:30 Registracija

9:30 - 10:00 Otvaranje konferencije

10:00 - 11:30 Prva sesija
Ilija Studen, ActiveCollab: Postavljanje zdrave osnove za Inovacije sa SCRUM i LEAN alatima u industriji proizvodnje softvera
Milica Lango, Geodis: Primena LEAN-a na konceptu 4PL (Fourth party logistic provider) kompanije
Miloš Puzić, Hemofarm: Primena FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) u procesu evaluacije dobavljača

11:30 - 12:30 Kafe pauza

12:30 - 14:00 Druga sesija
Dragana Subotić, Continental: "Problem solving" - primena A3 izveštaja u rešavanju problema
Rolf Ofen, IO MQS Consulting: Correct assessment of measurement and testing processes with MSA (Measurement system analysis) and / or VDA 5 – 2011
Davor Ivković Ivandekić i Ðuro Alfirević, Siemens: Primena SPC (Statisctical process control) u proizvodnji statorskih segmenata vetrogeneratora

14:00 - 15:00 Ručak

15:00 - 16:30 Treća sesija
Aleksandar Arsić, Elplant: MESPLANT – Novo MES (Manufacturing execution system) rešenje u skladu sa Industrijom 4.0
Danijel Suhanji, CooperStandard: Error Proofing System alat ePokaYoke
Ivan Radulović, W-business: Praćenje poslovnih performansi (KPIs) u realnom vremenu korišcenjem benchmarking platforme na SAP HANA

16:30 - 17:00 Završna diskusija i zatvaranje konferencije

logo2