logo

Ukoliko želite da učesnici skupa saznaju više o Vašoj organizaciji, pogledajte modela saradnje koje nudimo.

Sponzorski paketi

PLATINUM sponzorski paket (5.000)

• Može postojati samo jedan PLATINUM sponzor
• Najdominantnija pozicija na svim mestima predviđenim za predstavljanje sponzora (veb sajt, registracione kartice, master roll-up, newsletter, štampani materijal, samostalne reklame...)
• Ime i logo sponzora na veb sajtu konferencije sa naznačenim nivoom sponzorstva (najveći baner, vidno istaknut)
• Mogućnost postavlјanja svih vrsta mulitmedijalnih sadržaja do jedne web stranice na sajtu Konferencije
• Logo sponzora kao PLATINUM sponzora na zadnjoj korici Programa konferencije
• Usmena zahvalnost na sponzorstvu na zvaničnom otvaranju konferencije
• Puna registracija 5 predstavnika na Konferenciji
• Distribuiranje promotivnog materijala sponzora uz prateći Quality as Concept promo-materijala
• Godišnje članstvo na Portalu Kvalitet, sa svim pogodnostima koje članstvo nudi 
• Zakazan intervju sa izabranim studentima sa FON-a, Mašinskog fakulteta iz Beograda, Mašinskog fakulteta iz Kragujevca i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada; unapred dobijeni CVevi
• Jedan roll-up baner (širine max 80cm) Vaše kompanije na ulazu lokacije na kojoj će se održavati večernji NETWORKING događaj (dizajn i pripremu za štampu dostavlja sponzor)
• Mogućnost za podizanje svesti o Vašem brendu tokom naše promotivne kampanje na društvenim mrežama  
• Dodatne mogućnosti po dogovoru

 

GOLDEN sponzorski paket (3.000)

• Mogu da budu do 3 GOLDEN sponzora
• Pozicioniranje logotipa na master roll-up baneru ispod logotipa PLATINUM sponzora
• Ime i logo sponzora na veb sajtu konferencije sa naznačenim nivoom sponzorstva
• Logo sponzora kao GOLDEN sponzora na zadnjoj korici Programa konferencije
• Puna registracija 3 predstavnika na Konferenciji
• Zakazani intervjui na licu mesta sa izabranim studentima sa FON-a, Mašinskog fakulteta iz Beograda, Mašinskog fakulteta iz Kragujevca i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada; unapred dobijeni CV- evi
• Godišnje članstvo na Portalu Kvalitet, sa svim pogodnostima koje članstvo nudi 
• Mogućnost za podizanje svesti o Vašem brendu tokom naše promotivne kampanje na društvenim mrežama
• Dodatne mogućnosti po dogovoru

 

Sponzor večernjeg NETWORKING događaja (2.000)

• Godišnje članstvo na Portalu Kvalitet, sa svim pogodnostima koje članstvo nudi 
• Mogućnost obraćanja prisutnim gostima u trajanju od 10 minuta u okviru NETWORKING večernjeg događaja
• Logotip Vaše kompanije na pozivnicama za NETWORKING večernji događaj
• Jedan roll-up baner (širine max 80cm) Vaše kompanije na ulazu lokacije na kojoj će se održavati večernji NETWORKING događaj (dizajn i pripremu za štampu dostavlja sponzor)
• Puna registracija 3 predstavnika na Konferenciji
• Mogućnost za podizanje svesti o Vašem brendu tokom naše promotivne kampanje na društvenim mrežama
• Dodatne mogućnosti po dogovoru

 

 

 

Medijski partneri

 

ekapija logo beli

 

bizlife logo beli

qLife logo beli

 

 

agronews logo beli

 

quality media station logo beli 150 x 50 png

 

Biznis_magazin

Ekonometar

ne_logo

profit_magazin

 

 

Podršku “Quality as Concept” konferenciji su dali i:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju

Privredna komora Srbije (PKS)

Fakultet organizacionih nauka / Quality Media Station

Prof.dr. Ilija Đekić, Poljoprivredni fakultet Beograd

Dušan Begović, Q System, Kragujevac

Aleksandar Sarić, Qualitas System, Kragujevac

Katarina Bošković, Quality & Sustainability ekspert

Organizacije sa kojima smo do sada uspostavili uspešnu saradnju:

active collab 2 agronews biz life Continental CooperStandard eKapija elplant Fakultet organizacionih nauka Beograd Fakultet tehničkih nauka Novi Sad 3 geodis2 giz gLife hemofarm Mašinski fakultet Beograd 3  mqs consulting PKS simplify consulting1  quality media station w business logo 1