logo

Mladi inženjeri

Na Konferenciji će na pet odvojenih štandova biti predstavljen rad i dosadašnji rezultati studenata i profesora pet fakulteta - katedri koje uče o alatima kvaliteta / optimizaciji procesa / stalnom unapređenju sistema.

Na štandovima će biti po tri najbolja studenta završnih godina, koji će pored ostalog predstaviti i svoje dosadašnje akademske uspehe i uspehe iz prakse. Ovo će biti odlična prilika da se budući inženjeri/lideri koji su naučili osnove o alatima poslovanja susretnu sa potencijalnim poslodavcima i na taj način stvore dobar osnov za primenu stečenog znanja.

 

Katedre koje su prepoznale “Quality as concept” konferenciju kao dobru priliku za povezivanje nauke i prakse su:

Fakultet inženjerskih nauka (ex Mašinski fakultet), Kragujevac - Centar za kvalitet

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad - Departmant za industrijsko inženjerstvo i menadžment - katedra za kvalitet, efektivnost i logistiku

Fakultet organizacionih nauka, Beograd - Katedra za menadžment kvaliteta i standradizaciju

Mašinski fakultet, Beograd - Katedra za industrijsko inženjerstvo

Poljoprivredni fakultet, Beograd - Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane 

 

Studenti koji će učestvovati i predstavljati svoje katedre na štandu, imaće priliku da upoznaju stručnjake iz sveta kvaliteta, kao i da čuju primere iz praksi iz najvećih kompanija i na taj način obogate svoje znanje. Sa druge strane, kompanije koje će učestvovati na Konferenciji, imaće priliku da stupe u kontakt sa najperspektivnijim budućim poslovnim kadrom i možda već sada da ih “regrutuju” u svoje redove.