logo

We Talk Continuous Business Improvement

O konferenciji

Da li želite da unapredite vaše poslovanje? Da li kultura poslovanja u vašoj kompaniji obezbeđuje najbolju organizaciju i primenu sistema upravljanja? Da li zaposleni kontinuirano rade na svom razvoju, tako da je to sistemski prepoznato i podržano? Procese usmeravate prema ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba/zahteva/očekivanja kupaca? Podatke koristite za donošenje odluka i unapređenja?

Bilo da je u Vašoj kompaniji visoko razvijena kultura poslovne izvrsnosti i kontinuiranih unapređenja, da vaši procesi funkcionišu samo „dobro“ ili je postavljen fenomenalan sistem upravljanja procesima - uvek postoji prilika da idete korak dalje i unapredite kulturu, primenite modele, tehnike i alate koji bi unapredili stanje i doneli nove promene. Često i neke male, smislene izmene toka procesa mogu doneti efikasniju isporuku vrednosti i pokrenuti druge korake.

Više informacija...

Govornici

Karyn Ross

karyn ross

the toyota way to service excellence

Tema:
The Future is Not What We Already Know: How to use Creativity and Lean to Create the Services of the Future!

 

Miroslav Jovanović

miroslav jovanović

zoppas industries

Tema:
KANBAN - primer pogrešne primene alata na primeru proizvodne industrije

 

Vladimir Rašović

vladimir rašović

lessons learned

Tema:
"Lessons Learned" u cilju stalnog unapređenja – primer dobre prakse

 

Matej Hohnjec

matej hohnjec

3ZEN

Tema:
Primena I-TRIZ alata u inovacijama

 

Aleksandar Drenovac

aleksandar drenovac

E2 Element

Tema:
Continuous Improvement put prema Business Excellence modelu kompanije: Sistemski pristup unapređenju sistema i poslovanja

 

Vladimir Martinenko

vladimir martinenko

Henkel logo

Tema:
Poboljšanje Audit procedure 5S rešenjem na Sharepoint-u

 

Dejan Josić

dejan josić

heineken

Tema:
One2Improve aplikacija - Continuous improvement alati kroz digitalizaciju i Change Management

 

Emmanuel Calvez

emmanuel calvez

MTM turkey

Tema:
MTM kao alat za određivanje vremena a samim tim i uspeha

 

Miloš Dejanović

miloš dejanović

wn

Tema:
Prednosti implementacije MTM projekta u Wacker Neuson Grupi kroz praktični primer

 

Partneri

Podrška znači! A ovu konferenciju su podržali mnogi. Pogledajte sa kim smo sve uspostavili partnerski odnos.

Više informacija...

Kotizacije

OSIGURAJ MESTO ZA SVOJ LIČNI RAZVOJ!

 Polaznici konferencije dobijaju:

-učestvovanje na sesijama konferencije
-interakcija sa govornicima, ekspertima i učesnicima konferencije
-kontakt mejlovi svih učesnika (koji su odobrili prikaz istog)
-ručak i kafe pauze
-prezentacije govornika nakon konferencije
-sav propratni štampani materijal

 Više informacija...

Mladi inženjeri

Na Konferenciji će na pet odvojenih štandova biti predstavljen rad i dosadašnji rezultati studenata i profesora pet fakulteta - katedri koje uče o alatima kvaliteta / optimizaciji procesa / stalnom unapređenju sistema.

Više informacija...

Organizacije sa kojima smo do sada uspostavili uspešnu saradnju:

active collab 2 agronews biz life Continental CooperStandard eKapija elplant Fakultet organizacionih nauka Beograd Fakultet tehničkih nauka Novi Sad 3 geodis2 giz gLife hemofarm Mašinski fakultet Beograd 3  mqs consulting PKS simplify consulting1  quality media station w business logo 1