logo

Vladimir Martinenko

Poboljšanje Audit procedure 5S rešenjem na Sharepoint-u

 

vladimir martinenko

Henkel logo

 

#5S je jedan od osnovnih principa Lean kulture, a da bi se poboljšao u nekoj organizaciji, potrebno je kako internog poznavanja sistema i njegovih mogućnosti, tako i kreativne energije usmerene ka poboljšanjima!
U Henkel-u se pojavila inicijativa iz same proizvodnje za digitalizaciju jednog dela internog poslovanja: #Audit procesa i izveštavanja. Cilj je bio automatsko praćenje i procena svih audit nalaza: umesto stare prakse sa ekselom i papirom, stvoren je potpuno novi način audita, korišćenjem Sharepoint-a. Sada se sam audit izvodi mobilnim uređajem (telefonom / tabletom) tokom #Gemba-e. Nalazi istog – akcije za poboljšanje, proistekle iz same Gemba-e, kreiraju se na računaru: sistem se vrlo lako instalira u postojeće okruženje, lako se pokreće i potpuno je pregledan.


Glavna posledica novog načina sprovođenja audita je poboljšana situacija u fabrikama u pogledu primene 5S i održivosti. Takođe, sada se svi nalazi audita nastali u različitim fabrikama mogu sagledati na jednom mestu i upoređivati, kao bi se izvuklo što više dobre prakse / znanja iz istih.

  

  

 

 

O GOVORNIKU:

Vladimir Martinenko je neko ko je više od 20 godina u samom srcu proizvodnje, gde je uvek bio u vatri – od pozicija Tehničkog direktora do Regionalnog Lean menadžera. Zato je bio prvi izbor za moderatora #QasConcept2019 konferencije!


Njegova trenutna pozicija je "Regional Lean-HPS Manager", što znači da je on zadužen za širenje kulture Stalnog Unapređenja u velikom delu HPS-a iliti #HenkelProductionSistem-a. Putuje svetom i gasi vatru tamo gde je to potrebno, dok ujedno podučava, kroz prilagođene radionice, npr. primenu Lean principa u pred-planiranju velikih projekata.
Jer, svi mi znamo koliko Lean razmišljanje može doprineti optimizaciji budžeta :)

HPS označava „Henkel Production Sistem“ - znanje prikupljeno u Henkelovim proizvodnim i upravljačkim operacijama koje opisuje od Standardizovanog rada do pravila poput Lean revizije projekta više od X dolara.


Vladimir je zadužen za monitoring poslovanja cele Rusije, južnog Balkana (Rumunija, Bugarska, Srbija i Bosna i Hercegovina) i CAC regije (Kazahstan i Gruzija), sa odgovornostima kao što su:
-Primena Lean-HPS strategije izvršnog menadžmenta na AO Evropu; kreiranje i praćenje modela kako bi se postigli #KPI ciljevi
-#Obuka lokalno zaposlenih u postrojenjima o Henkelovom proizvodnom sistemu
-Organizovanje i izvođenje Lean radionica kao podrške fabrikama u postizanju njihovih ciljeva u pogledu #povećanjeProduktivnosti, #poboljšanjeLogistike, sprovođenja projekata #uštedaTroškova, #smanjenjeOtpada...
-Priprema Lean revizije svih značajnih investicionih projekata
-Organizovanje i izvođenje redovnih „klaster poziva“ (među fabrikama sa istom / sličnom tehnologijom), sa glavnim ciljem da se deli najbolja praksa i stečeno znanje
-Organizovanje i sprovođenje #A3 obuke za proizvodnje adheziva-lepila za celu Evropu...

 

Vladimir je takođe i praktikant #MTM-a (alat za određivanje optimalnog vremena rada) i uzeće učešća sa Henkelovom praksom i u MTM sesiji na samoj konferenciji.

 

Ponekad i samo 30 minuta nekoga sa toliko prakse iza sebe deluje neprocenjivo :)