logo

Miroslav Jovanović

KANBAN - primer pogrešne primene alata na primeru proizvodne industrije

 

miroslav jovanović

zoppas industries

 

Ovo je priča o pogrešnoj primeni KANBAN-a kao alata na primeru proizvodne kompanije. Iz prve ruke ćete videti kakve probleme mogu doneti dobri alati i modeli ukoliko se proces ili sam alat ne poznaju u dovoljnoj meri.

Primer će u detalje prikazati i razjasniti:

 • opis alata,
 • opis procesa,
 • opis problema zbog koga se upotrebio KANBAN,
 • rezultati i kvantifikacija loših uticaja usled pogresne primene alata,
 • „lesson learned“: koji pristup je primenjen da bi se dobili očekivani rezultati i otklonio problem sa zaključkom.

Negativna iskustva iz prakse su sve cenjenija u svetu – moramo priznati da je mnogo jeftinije da se čuje tuđe iskustvo „kako ne treba“ nego da nam se ista greška pojavi u sopstvenom poslovanju. Jeste li čuli za globalni pokret „Fuckup Night“ – događaji koji se zakazuju u svim delovima sveta gde govornici objašnjavaju svoje poslovne i profesionalne poduhvate koji nisu pošli po dobru? Ovo je jedan takav, nesvakidašnji primer, i verujte nam na reč – dragocen je!

 

 

O GOVORNIKU:

Miroslav Jovanović je menadžer proizvodnje i LEAN stručnjak sa više od 10 godina iskustva.

Krenuo je na dug put ka poslovnoj izvrsnosti, i na tom putu je postao:

 • Stručnjak za Value Stream Map
 • Izuzetno iskusan u LEAN alatima kao što su Value stream map, Standardize work, Material flow, Problem solving, Total productive maintenance, Setup reduction, Six sigma, KANBAN, HEIJUNKA, 5S
 • Vođa tima na više od 100 Kaizen događaja, sa fokusom na poboljšanja proizvodnje, logistike i administrativnih procesa
 • Iskusan u upravljanju projektima i timovima
 • Iskusan kao trener, vodeći radionice i omogućava timovima i pojedincima da prepoznaju područja za poboljšanje, kao i da dođu do pravih akcionih planova,
 • Menadžer proizvodnji sa stotinama zaposlenih
 • Iskusan u uspostavljanju i poboljšanju ključnih pokazatelja performansi (KPIs)
 • Snažan u sposobnostima rešavanja problema - vodeći A3 i 8D izveštaje, koristeći različite analitičke alate za pronalaženje osnovnih uzroka problema kao što su 5Ws, ISHIKAWA, 5W2H, Pareto diagrams, Cause and Effect matrix...

 

Miroslav je menadžer koji se ne boji reći „pravili smo greške“. Ali, takođe, on je menadžer sa kojim cela organizacija raste dok zajedno prevazilaze iste.