logo

Aleksandar Drenovac

Continuous Improvement put prema Business Excellence modelu kompanije: Sistemski pristup unapređenju sistema i poslovanja

 

aleksandar drenovac

E2 Element

 

#ContinuousImprovement je uvek mnogo više od same primene tehnika i alata. Zapravo, predstavlja ključni element kulture u kompaniji, koji doprinosi unapređenju organizacije, sistema, rezultata. Sa strane kompanije predstavlja praktično strateški zaokret i strateško opredeljenje, koje menja DNK kompanije i stvara preduslove za stalno unapređenje organizacije, sistema, procesa, zaposlenih i poslovnih rezultata. U osnovi Continuous Improvement-a su kultura i liderstvo, koji uz adekvatnu komunikaciju pokreću promene i sistem stalnih unapređenja čine održivim. Kroz sistemski pristup i Hoshin Kanri koncept, unapređenja u kompanijama postaju deo razvojnog portfolia kompanije i podrške ostvarenju strateških ciljeva kompanije.

Put ka poslovnoj izvrsnosti vodi upravo kroz (samo)procenu nivoa razvoja, definisanje razvojnih polja, akcije i projekte unapređenja, kao i retrospektive i učenje iz realizovanih aktivnosti.

Drenovčev DIDAW koncept menadžmenta i unapređenja obuhvata sve to - on promoviše agilan pristup upravljanju na bazi podataka kroz akcije i stalno unapređenje.

  

 

 

O GOVORNIKU:

Aleksandar Drenovac se više od 13 godina aktivno bavi uspostavljanjem sistema i unapređenjem organizacije, sistema, performansi i timova, kao i digitalnom transformacijom kompanija. Tokom tog vremena je postao jedan od istaknutijih članova "Continuous Improvement zajednice" koji je otišao veoma široko u ličnom razvoju, teoriji upravljanja i primeni stečenog znanja.

Uz direktno iskustvo u sektorima vojnog vazduhoplovstva, telekomunikacija, IT-ja i digitalnog bankarstva, poseduje i značajno konsultantsko i trenersko iskustvo u kompanijama iz industrija kao što su: automobilska, drvno-prerađivačka, energetika, farmacija, hrana i piće, metalska, hemijska. Donosi liderske, menadžerske, inženjerske i ekonomske kompetencije stečene kroz pozicije Menadžera održavanja, Menadžera obuke, Menadžera kvaliteta, Menadžera projekata, Proces eksperta, Menadžera operacija, Izvršnog direktora operacija. Kombinuje inženjersko i ekonomsko obrazovanje. Primenjuje pristup unapređenja zasnovan na ljudskim potencijalima i podacima. Pasionirano radi na razvoju organizacija, timova i pojedinaca; kao i statističkoj analizi i upravljanju na bazi podataka.

Primenjuje #Kaizen, #Lean, #SixSigma-u, #ChangeManagement i #DigitalTransformation koncepte, a i autor je #DIDAW koncepta upravljanja i unapređenja.

Negov rad postaje sve više prepoznatljiv široj javnosti – vremenom postaje rado viđen govornik na raznim skupovima o poslovnim modelima, a kroz medijsko prisustvo postaje i glasnogovornik-ljuti zagovornik pravilnog, naučno zasnovanog, sistemskog razvoja organizacija iliti drugim rečima kulture #stalnoUnapređenje-a.

 

Dođite da u jednom izlaganju čujete kako najbolje primeniti kompletnu nauku o upravljanju u cilju trasiranja sopstvenog puta ka #BusinessExcellence modelu organizacije!