logo

Miloš Puzić, Hemofarm @ QasConcept 2018

 

Hemofarm je jedna od vodećih farmaceutska kompanija u Srbiji i regionu, a od 2006. godine je i deo nemačke STADA grupe, jedne od najvećih svetskih generičkih farmaceutskih kompanija. Primarnu delatnost kompanije čini proizvodnja kvalitetnih, efikasnih, bezbednih i dostupnih farmaceutskih proizvoda.

 

Na konferenciji #QasConcept2018 Miloš Puzić, rukovodilac službe održavanja u Hemofarmu, govorio je o primeni FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) alata u procesu evaluacije dobavljača.


FMEA je alat kojim se identifikuju i analiziraju mogući (ili specifični-unapred određeni) scenariji otkaza (failure modes), prati kako se ispoljavaju (failure effects) i analizira kakvi su povezani rizici na proces odnosno proizvod. FMEA na sistemski način omogućava da se za tako identifikovane scenarije otkaza odnosno efekte ustanove radnje u cilju njihovog potpunog eliminisanja ili značajnog smanjenja povezanih rizika. Iako se kao alat najčešće koristi u fazi analize projekata koji se vode po DMAIC (LSS) metodologiji, FMEA se po potrebi može uspešno koristiti i u okviru rutinskih procesa. Jedan od takvih primera je i proces evaluacije dobavljača. Osim kratkog teoretskog upoznavanja sa FMEA alatom prikazan je i primer iz prakse u kojem se, u cilju otkalnjanja neusaglašenosti u jednoj fazi procesa proizvodnje, došlo do evaluacije proizvodnih procesa dobavljača ambalaže.

Vizija Hemofarma jeste da bude vodeća kompanija u domenu brige o zdravlju. A kako bi to dostigla, organizacija primenjuje mnoga znanja i svakodnevno koristi alate / modele poslovanja koje vode ka stalnom unapređenju.

Prosledi ovaj video svima za koje smatraš da bi imali koristi od toga da shvate kako se u praksi pomoću FMEA alata identifikuju potencijalno rizične faze procesa proizvodnje.