logo

O konferenciji

O konferenciji

Da li želite da unapredite vaše poslovanje? Da li kultura poslovanja u vašoj kompaniji obezbeđuje najbolju organizaciju i primenu sistema upravljanja? Da li zaposleni kontinuirano rade na svom razvoju, tako da je to sistemski prepoznato i podržano? Procese usmeravate prema ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba/zahteva/očekivanja kupaca? Podatke koristite za donošenje odluka i unapređenja?

Bilo da je u Vašoj kompaniji visoko razvijena kultura poslovne izvrsnosti i kontinuiranih unapređenja, da vaši procesi funkcionišu samo „dobro“ ili je postavljen fenomenalan sistem upravljanja procesima - uvek postoji prilika da idete korak dalje i unapredite kulturu, primenite modele, tehnike i alate koji bi unapredili stanje i doneli nove promene. Često i neke male, smislene izmene toka procesa mogu doneti efikasniju isporuku vrednosti i pokrenuti druge korake.

Konferencija Quality as Concept predstavlja rezultat posvećenog rada tima ljudi koji istinski veruju i žive priču kvaliteta, kontinuiranih unapređenja i poslovne izvrsnosti; koji su prošli celu ovu priču i i dalje žele da se poboljšavaju; ljudi koji su se kroz praksu i iskustvo osvestili, i shvatili da je to pravac kojim treba ići - prema održivom razvoju. Skup ljudi sa pogledom prema istoj viziji, a sa različitim iskustvima u praksi. Skup „gikova i nrdova“ - jer žele da podele svoje znanje, a još više su željni učenja!

 

Konferencija Quality as Concept, koju prati slogan „We Talk Continuous Improvement“ i pun radni naziv „Kvalitet proizvoda, procesa i sistema u praksi“ je prvi put održana 2018.godine. Cilj konferencije jeste građenje i širenje zajednice; razmena iskustava - kako pozitivne prakse, tako i pokušaja koji nisu dali željeni rezultat; razmena ideja i kontakata: da učesnici prenesu i međusobno razmene konkretna iskustva iz prakse o razvoju i primeni kulture, modela, tehnika i alata upravljanja u organizacijama zasnovanim na procesnom pristupu, čije korišćenje u svakodnevnom poslovanju daje konkretne rezultate u vidu unapređenog sistema, procesa, proizvoda/usluga, zadovoljstva korisnika, partnera i zaposlenih, sveukupno efikasnoj i efektivnoj isporuci vrednosti. Drugim rečima, na konferenciji se prikazuju primeri razvoja organizacija zasnovanih na kompetencijama, koje koriste nauku i znanje za efikasnije i efektivnije upravljanje zasnovano na podacima i informacijama.


Organizator konferencije je Portal Kvalitet, poslovni Web portal koji okuplja eksperte i entuzijaste iz različitih oblasti sistema upravljanja. Evo kako oni opisuju ovaj projekat:
„Model primenjen u Portalu Kvalitet smo preslikali i na pokret Quality as a Concept: nezavisno okupljanje struke koja razvija i primenjuje elemente kulture, tehnike, alate i modele koji doprinose stalnom poboljšanju. Stalno poboljšanje doprinosi kvalitetu kao konceptu, kao višoj kategoriji: kvalitetu na nivou organizacije i sistema, kvalitetu na nivou procesa, kvalitetu na nivou proizvoda/usluge.

Kao organizatori, ne izvodimo obuke, ne prodajemo konsultantske usluge, ne jurimo poene objavljivanjem radova na SCI listama. Jednostavno želimo da okupimo ljude koji posvećeno rade na razvoju i unapređenju sistema, koji se bave kvalitetom u najširem smislu, koji rade nešto zaista vredno pomena. Promovišemo takve dobre primere i rezultate njihovog rada, jer želimo da se takva kultura širi i umrežava.

Ovaj pokret je svojevrsni „Think Thank“ iliti „bunar mišljenja“, gde će uvek biti mesta da se sastanu profesionalci koji sa uživanjem rade svoj posao i konstantno teže Nečem Višem.“


Predavači na konferenciji su stručnjaci sa velikim iskustvom u proizvodno i uslužno orijentisanim kompanijama, u različitim oblastima organizacije i različitim industrijama. Oni će, na osnovu višegodišnje prakse, prezentovati neke od standardizovanih i originalnih/prilagođenih sistema, tehnika, alata i modela menadžmenta koji funkcionišu u njihovim organizacijima, kao i rezultate korišćenja istih. Podeliće i priču o načinu na koji je to doprinelo kvalitetu organizacije i sistema, kvalitetu isporuke vrednosti kupcima i krajnjim korisnicima, kvalitetu procesa i proizvoda/usluge, kao i zadovoljstvu svih učesnika procesa.

Govornici na konferenciji su stručnjaci sa velikim iskustvom u proizvodno i uslužno orijentisanim kompanijama, u različitim oblastima organizacije i različitim industrijama. Oni će, na osnovu višegodišnje prakse, prezentovati neke od standardizovanih i originalnih/prilagođenih sistema, tehnika, alata i modela menadžmenta koji funkcionišu u njihovim organizacijima, kao i rezultate korišćenja istih. Podeliće i priču o načinu na koji je to doprinelo kvalitetu organizacije i sistema, kvalitetu isporuke vrednosti kupcima i krajnjim korisnicima, kvalitetu procesa i proizvoda/usluge, kao i zadovoljstvu svih učesnika procesa.

 


Spisak tema i biografija predavača za 2019.godinu možete pogledati ovde.

 

 

Datum i mesto održavanja druge #QasConcept konferencije je petak, 04.oktobar 2019. godine – Hotel Tulip Inn, Beograd.


    
        
-->-->

 

Quality as Concept LOGO bez godine