logo

Milica Lango

milica lango

geodis

Tema

Primena LEAN-a na konceptu 4PL (Fourth party logistic provider) kompanije

Kratak opis teme:

-Praktična primena LEAN alata u procesima logistike– VSM (Value Stream Mapping), 5S, VPM (Visual Performance Management).
-Predstavljanje direktnih koristi od implementiranih poboljšanja
-Objašnjenje načia na koji LEAN radionice doprinose jačanju timskog duha i motivaciji zaposlenih

 

Biografija:

Milica Lango masterirala je na Fakultetu Organizacionih Nauka 2014. godine – sektor Inženjering kvaliteta, kao jedna od najboljih studenata u svojoj klasi. Odmah po završetku studija, zaposlila se u renomiranoj sertifikacionoj kući iz Austrije, gde je dalje razvijala svoje kompetence iz oblasti sistema meandžmenta kvaliteta, životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu kao i bezbednosti hrane. Kroz svoj rad, imala je priliku da se upozna sa različitim procesima i da kroz njihovu analizu da doprinos u oblasti optimizacije procesa.
Milica danas radi u međunarodnoj kompaniji koja se bavi logistikom, a koja se rangira među top 5 u Evropi. Odgovorna je za implementaciju i održavanje ISO standarda na EMEA tržištu, razvoj LEAN-a i jačanje svesti o LEAN metodologiji, kroz sprovođenje obuka u svim poslovnim procesima. U sektoru u kojem radi, aktivno vodi projekte za implementaciju prilika koje su identifikovane kroz analizu procesa, a koji su usmereni na ostvarivanje poslovne izvrsnosti.