logo

Ilija Studen

ilija studen

active collab

Tema:
Postavljanje zdrave osnove za Inovacije sa SCRUM i LEAN alatima u industriji proizvodnje softvera

Kratak opis teme:


Biografija: