logo

Ivan Radulović

radulovic ivan

w business logo

Tema

Praćenje poslovnih performansi (KPIs) u realnom vremenu korišćenjem benchmarking platforme na SAP HANA

Kratak opis teme:

Aplikacije za SAP ERP sistem koji će omogućiti klijentima koji imaju ERP da mere performanse u ključnim procesima u realnom vremenu. Aplikacija pruža precizno testiranje poslovnih performansi u realnom vremenu, sa preko 300 ključnih finansijskih, poslovnih i informacionih indikatora ostvarenih rezultata, što korisnicima, između ostalog, omogućava i dnevno upoređivanje u odnosu na postojeću konkurenciju u istoj industrijskoj delatnosti. Kompanija je deo SAP Startap focus programa.

 

Biografija:

Fakultet Organizacionih Nauka (FON), Univerziteta u Beogradu, upisuje 1997. godine.
Jedan od osnivača studentske organizacije FONIS koja ujedinjuje mlade istraživače koji se bave informacionim sistemima.
Tokom studiranja je bio član košarkaske ekipe fakulteta, kao i studentske organizacije AIESEC.
Diplomira na odseku za Informacione sisteme i tehnologije 2002. godine. 
Upisuje 2004. godine magistarske studije na FONu.
Od 2004 do 2008 godine u saradnji sa prof. Dr. Zoranom Marjanovićem radi na ERP implementacionim projektima širom Srbije.
Od 2008. godine počinje njegovo angažovanje u SAP-u gde i danas radi kao Solution Architect iz oblasti osiguranja. Aktivni je učesnik više desetina implementacionh projekata širom sveta.