logo

Dragana Subotić

dragana subotic slika

Continental Logo Yellow sRGB

Tema:
"Problem solving" - primena A3 izvestaja u resavanju problema

 

Kratak opis teme:

Primena i uspostavljanje "Problem solving-a" predstavlja jedan od zahteva IATF 16949 standarda (zahtev 10.2.3).
Svrha primene "Problem solving-a" se ogleda u uspostavljanju standardizovane metodologije za rešavanje problema na strukturiran i dokumentovan način, definisanju neophodnih uloga i odgovornosti u preduzecu, kao i definisanju primenjivih alata i metoda za resavanje problema ("Why Why" analiza, Pareto dijagram, Ishikawa dijagram, "Benefit-Effort" dijagram, "Lesson Learned", i dr.).
A3 metoda predstavlja metod za rešavanje problema na strukturan način, u 4 osnovna koraka koja se prikazuju kroz standardizovan A3 izveštaj.
Glavni cilj ove metode je da speči ponavljanje istih problema eliminišući uzrok (koren) pojave problema na održiv način i inicira kreiranje kartice naučenih lekcija („Lesson Learned Cards“).


Biografija:

Po struci, diplomirani, master inzenjer menadzmenta - menadzment kvalitetom i integrisanom logistickom podrskom. Diplomirala sam kao redovan student 2009. god. kod prof. dr. Bate Kamberovica, na Fakultetu tehnickih nauka, u Novom Sadu. Odmah nakon studija, zaposlila sam se u konsultantskoj firmi, i radila kao konsultant na implementaciji standarda: ISO 9001, ISO 14001 i HACCP sistema. Nakon 6 meseci rada u praksi položila sam međunarodno priznatu obuku za vodećeg ocenjivača za standard ISO 9001, a nakon 9 meseci i za ISO 14001.
Rezultat konsultantskog rada ogleda se u preko 40 uspešno završenih projekata implementacije standarda ISO 9001, ISO 14001 i HACCP sistema i preko 90 obavljenih sertifikacionih provera u preduzećima različitih delatnosti: od proizvodnje nameštaja, konditorskih proizvoda, uređenja enterijera, građevinskih kompanija, rafinerija, trgovačkih preduzeća, do mlinova, silosa i pekara.
2012. godine sam radila na poziciji menadzera kvaliteta u kompaniji Primar Tehno DOO, Maglic, a neke od odgovornosti su bile: ucestvovanje u rešavanju reklamacija kupaca, u izradama kalkulacija kostanja proizvoda, kreiranju proizvodnih-termin planova, izdavanja radnih naloga na osnovu radioničkih crteža, praćenja učinka radnika na glodalicama, strugovima, itd.
Od oktobra 2013. godine radim u kompaniji ContiTech Fluid Serbia DOO., Subotica na trenutnoj poziciji Inzenjer integrisanih menadzment sistema. Odgovorna sam za odrzavanje i unapredjenje integrisanih menadzment sistema: IATF 16949 zahteva za automobilsku industriju, ISO 14001, ekoloskih zahteva i OHSAS, zahteva za bezbedan i zdrav rad. Takodje, odgovrna sam za pracenje i implementaciju specificnih zahteva kupaca, pripremu i ucestvovanje u internim i eksternim proverama, kao i primenu "Probem solving" metoda, odnosno metoda i alata za unapredjenje kvaliteta.