logo

Miloš Puzić

milos puzic

hemofarm

Tema

Primena FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) u procesu evaluacije dobavljača

Kratak opis teme:

FMEA je alat kojim se identifikuju i analiziraju mogući (ili specifični-unapred određeni) scenariji otkaza (failure modes), kako se ispoljavaju (failure effects) i kakvi su povezani rizici na proces odnosno proizvod. FMEA na sistemski način omogućava da se za tako identifikovane scenarije otkaza odnosno efekte ustanove radnje u cilju njihovog potpunog eliminisanja ili značajnog smanjenja povezanih rizika. Iako se kao alat najčešće koristi u fazi analize projekata koji se vode po DMAIC (LSS) metodologiji FMEA se po potrebi može uspešno koristiti i u okviru rutinskih procesa. Jedan od takvih primera je i proces evaluacije dobavljača. Osim kratkog teoretskog upoznavanja sa FMEA alatom prikazan je i jedan primer iz prakse u kojem se, u cilju identifikacije potencijalno rizičnih faza procesa proizvodnje, došlo do evaluacije proizvodnih procesa dobavljača ambalaže.

 

Biografija:

Miloš Puzić je rukovodilac službe održavanja u Hemofarm A.D. Pogon Šabac i ASQ sertifikovani Black Belt od 2013. god. U kompaniji je od 2004. godine. Po struci je diplomirani mašinski inženjer i član nekoliko strukovnih organizacija kako u zemlji (Inženjerska komora Srbije), tako i u inostranstvu (ASQ, PMI). Osim redovnih poslova vezanih za organizaciju i upravljanje procesima u okviru Službe održavanja aktivan je učesnik u programu kontinuiranog unapređenja procesa u celom Hemofarmu gde je vodio/bio učesnik više projekata (BB/GB) kontinuiranog unapređenja i kao interni predavač/trener obučio veliki broj radnika iz programa Green Belt (prema ASQ BOK), Yellow Belt i Statistike i MINITAB-a (dvodnevni kurs). Kao change agent od početka 2018. je i aktivan učesnik u procesu transformacije Hemofarm-a.