logo

Aleksandar Arsić

aleksndar arsic

elplant

Tema

MESPLANT – Novo MES (Manufacturing execution system) rešenje u skladu sa Industrijom 4.0

 

Kratak opis teme:

Novo MES (Manufacturing execution system) rešenje bazirano na Beckhoff opremi, IEC61131-3 standardu, .Net, Microsoft Azure cloud, prateći poslednje trendove Industrije 4.0.
Kontrola, praćenje, analiza i poboljšanje procesa proizvodnje.

Najznačajnijih moduli sistema su:

-OEE (Overall Equipment Effectiveness), Utilization, TEEP (Total Effective Equipment Performance) monitoring. Korišćenjem dobijenih rezultata proizvođači mogu generisati ključne indikatore, izveštaje i procene i prikazati ih operatorima i menadžerima.
-Servis menadžment – Praćenje i čuvanje svih aktivnosti vezanih za servis.
-Menadžment proizvodnje – Praćenje proizvodnje u realnom vremenu uključujući otpad, doradu i potrošnju materijala.
-Merenje potrošnje snage – Praćenje potrošnje po mašinama.
-Beckhoff IoT – Korišćenje gotovih IoT (Internet of Things) rešenja....

 

 

Biografija:

Aleksandar Arsić je završio Master studije na Elektronskom fakultetu u Nišu na smeru za Automatiku. Nakon diplomiranja počinje sa radom u internacionalnoj kompaniji Soenen iz Belgije koja se bavi proizvodnjom visokotehnoloških mašina u industriji transformatora na poslovima razvoja softvera za kontrolu, puštanja mašina u rad i obuke korisnika širom sveta. Nakon 9 godina prelazi u kompaniju Vibac Balcani koja je deo VIBAC Grupe iz Italije na poziciji Glavnog elektroinženjera održavanja pogona. Sredinom 2017. godine osniva sopstvenu kompaniju ELPLANT DOO, koja se bavi Automatizacijom procesa u industriji, razvojem naprednih sistema softvera za kontrolu različitih procesa, prateći najnovije trendove u Industriji 4.0.